Over mijzelf

Ter introductie. Deze foto is gemaakt bij het herstel van de lemen afwerking van de zijmuur van ons vroegere (2000-2017)

huis Plesivecká 115 in Ceský Krumlov (Tsjechië). Het oorspronkelijke woongedeelte bestaat uit een blokhut van gehalveerde

boomstammen. Hiertegen wordt leem, vermengd met hennep, geworpen. Deze laag blijft hangen op de eikenhouten wigjes

die in de dennenstammen geslagen zijn. De laag wordt geëgaliseerd en afgewerkt met een stuclaagje. Ook op het houten

plafond wordt een laag leem aangebracht. In de winter isoleert dit goed en ’s zomers wordt het binnen nooit warmer dan

25 graden.

 

Mijn belangstelling voor bouwhistorie is ontstaan na mijn middelbare schooltijd, toen ik vrienden had die wat ouder

waren en die een huis restaureerden aan de Oudegracht in Utrecht. Ik heb altijd veel gelezen over onderwerpen

op het gebied van cultuurhistorie en bouwhistorie.  Ik ben altijd in andere sectoren werkzaam geweest, maar toen ik 50

werd in 2004 besloot ik een opleiding in deze richting te gaan volgen, de post-HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie

aan de Hogeschool Utrecht, opgezet door o.a. Pim Brinkman, architectuurhistoricus, destijds werkzaam bij de Rijksdienst

voor het Cultureel Erfgoed. Werk in het bouwhistorisch onderzoek ligt, net als in de archeologie, niet voor het opscheppen,

maar ik vond steeds werk op projectbasis in de erfgoedsector. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale cultuurhistorische

waardenkaarten. Ik heb veel gefotografeerd en ook een behoorlijke kennis opgedaan over de historische, institutionele en

fysische geografie, de stedenbouw en dorpsontwikkeling in de stad en de provincie Utrecht. Ik kan nu ook werken met

geografische informatiesystemen. Daarnaast deed ik in op opdracht of in eigen beheer onderzoek. Dit laatste geldt o.a.

voor vier grotere onderzoeken die ik gedaan heb, mijn afstudeerskriptie over de Sionkameren (gesticht in 1510) in Utrecht,

onderzoek aan de St. Nicolaaskerk in Holostrevy in Tsjechië (begonnen als stenen versterking rond 1150), onderzoek aan

de boerderij Het Honderd in Nieuwer ter Aa (oorspronkelijk gebouwd als boerderij annex schuilkerk in 1580) en onderzoek

aan de boerderij Het Burgje in Odijk (18e-eeuwse boerderij met een herenkamer uit 1600). Vanaf eind 2016 maak ik

regelmatig in opdracht van Hylkema Erfgoed te Utrecht bouwhistorische verkenningen van 19e-eeuwse panden

(Jongere Bouwkunst). Literatuuronderzoek, veldonderzoek en archiefonderzoek vormen steeds de drie componenten

van mijn projecten. Oud schrift, eventueel in het Latijn, kan ik lezen en ik ben bedreven in het vinden van informatie

in archieven en op internet. Veldwerk blijf ik het leukst vinden. Door het onderzoek aan de boerderij in Nieuwer ter Aa

kwam ik in aanraking met het fenomeen ‘stenen kamer’. Het gaat hier om laatmiddeleeuwse bouwwerken die oorspronkelijk

bestonden uit een houten vakwerkboerderij met een aangebouwd stenen gebouw, dat een bijzondere functie had,

zoals herenkamer of rechthuis. Het stenen deel is vaak bewaard gebleven, terwijl de eigenlijke boerderij later ook versteend is.

Zie het schilderij ‘De volkstelling in Bethlehem’ van Brueghel. In 2015 heb ik college gelopen aan de Archeologische Faculteit

in Leiden en in 2016 en 2017 heb ik mij verdiept in het determineren van aardewerk volgens het Deventer systeem en

zogeheten bouwoffers, rituele deposities bij de bouw of verbouwingen van een huis, zoals ik die heb aangetroffen in ons

voormalige huis in Ceský Krumlov en de boerderij in Nieuwer ter Aa. De verkoop van ons huis in Tsjechië heeft mij in de

gelegenheid gesteld onderzoek te doen voor eigen rekening en voltijds te studeren. In 2017 ben ik op eigen initiatief gestart

met een onderzoek naar boerderijen met een stenen kamer en in september 2021 ga ik de master Middeleeuwse en

landschapsarcheologie in Amsterdam doen, als vervolg op de premaster Archeologie die ik deed in het studiejaar 2018 – 2019

in Leiden en de colleges Historische geografie van prof. Hans Renes in Utrecht in 2020. Mijn dagelijkse werk bestaat uit

onderzoek op het gebied van Stenen Kamers en Bouwoffers en het doen van opdrachten bouwhistorisch onderzoek,

bouwhistorische begeleiding van archeologisch onderzoek, cultuurhistorie en archiefonderzoek.